نام فارسی قطعه: اویل پمپ گیربکس

نام انگلیسی قطعه: BODY SUB-ASSY, FR OIL PUMP & GEAR


شماره فنی: 3503533030

کد قطعه: 35035-33030

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3503533031
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020