نام انگلیسی قطعه: FLANGE, DIRECT CLUTCH


شماره فنی: 3563550191

کد قطعه: 35635-50191

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

3563550190

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020