نام انگلیسی قطعه: FLANGE, DIRECT CLUTCH


شماره فنی: 3563550240

کد قطعه: 35635-50240

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 3563550241
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV