نام فارسی قطعه: دنده گیربکس ( کانتر درایو )

نام انگلیسی قطعه: GEAR, COUNTER DRIVE


شماره فنی: 3578233020

کد قطعه: 35782-33020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020