نام انگلیسی قطعه: HOUSING SUB-ASSY, POSITION INDICATOR (FOR FLOOR SHIFT)


شماره فنی: 3590748030

کد قطعه: 35907-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020