نام انگلیسی قطعه: HOUSING SUB-ASSY, POSITION INDICATOR (FOR FLOOR SHIFT)


شماره فنی: 3590748120E0

کد قطعه: 35907-48120-E0

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020