نام انگلیسی قطعه: FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR


شماره فنی: 4120159235

کد قطعه: 41201-59235

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV