نام فارسی قطعه: شفت دنده هرزگرد دیفرانسیل جلو

نام انگلیسی قطعه: SHAFT, FRONT DIFFERENTIAL PINION, NO.1


شماره فنی: 4134222020

کد قطعه: 41342-22020

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4134222021
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV