نام فارسی قطعه: شفت دنده هرزگرد دیفرانسیل جلو

نام انگلیسی قطعه: SHAFT, FRONT DIFFERENTIAL PINION, NO.1


شماره فنی: 4134222021

کد قطعه: 41342-22021

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4134222020

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV