نام فارسی قطعه: واشر کله گاوی

نام انگلیسی قطعه: GASKET, REAR DIFFERENTIAL CARRIER


شماره فنی: 421810K030

کد قطعه: 42181-0K030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020