نام انگلیسی قطعه: CLAMP (FOR REAR DRIVE SHAFT INBOARD JOINT BOOT RH)


شماره فنی: 4234521010

کد قطعه: 42345-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020