نام انگلیسی قطعه: JOINT ASSY, REAR DRIVE SHAFT INBOARD, RH


شماره فنی: 4236021010

کد قطعه: 42360-21010

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020