نام فارسی قطعه: جعبه فرمان

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, POWER STEERING


شماره فنی: 4420030611

کد قطعه: 44200-30611

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4420030610 , 4420030A60

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV