نام فارسی قطعه: جعبه فرمان

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, POWER STEERING


شماره فنی: 4420030A60

کد قطعه: 44200-30A60

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4420030611
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020