نام انگلیسی قطعه: YOKE SUB-ASSY, STEERING SLIDING W/SHAFT


شماره فنی: 4520630111

کد قطعه: 45206-30111

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4520630130 , 4520630131 , 4520630110

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020