نام انگلیسی قطعه: YOKE SUB-ASSY, STEERING SLIDING W/SHAFT


شماره فنی: 4520630130

کد قطعه: 45206-30130

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4520630111
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV