نام فارسی قطعه: قفل فرمان

نام انگلیسی قطعه: BRACKET ASSY, STEERING COLUMN, UPPER


شماره فنی: 4528012331

کد قطعه: 45280-12331

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4528012341
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV