نام فارسی قطعه: قفل فرمان

نام انگلیسی قطعه: BRACKET ASSY, STEERING COLUMN, UPPER


شماره فنی: 4528048030

کد قطعه: 45280-48030

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020