نام فارسی قطعه: ایربگ راننده

نام انگلیسی قطعه: GEAR ASSY, STEERING


شماره فنی: 4551042171

کد قطعه: 45510-42171

قیمت: 199,189,900 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4551042170

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 199,189,900 ریال