نام فارسی قطعه: ایربگ راننده

نام انگلیسی قطعه: GEAR ASSY, STEERING


شماره فنی: 4551078023

کد قطعه: 45510-78023

قیمت: 486,250,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

4551078022

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXMBW
تویوتا  /  راوفور / AVA44L-ANXGBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 486,250,000 ریال