نام فارسی قطعه: سیلندر ترمز عقب

نام انگلیسی قطعه: CYLINDER ASSY, REAR DISC BRAKE, RH


شماره فنی: 4783022220

کد قطعه: 47830-22220

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 4783022221
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020