نام انگلیسی قطعه: CAM SUB-ASSY, REAR SUSPENSION TOE ADJUST


شماره فنی: 4840930020

کد قطعه: 48409-30020

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV