نام فارسی قطعه: کمک فنر عقب سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR LH


شماره فنی: 4854049495

کد قطعه: 48540-49495

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020