نام فارسی قطعه: کمک فنر عقب سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ABSORBER ASSY, SHOCK, REAR LH


شماره فنی: 4854080026

کد قطعه: 48540-80026

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / AVV60L-BEXGBC