نام انگلیسی قطعه: ARM ASSY, REAR SUSPENSION, NO.2 RH


شماره فنی: 4873048120

کد قطعه: 48730-48120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020