نام فارسی قطعه: توپی سر کمک عقب

نام انگلیسی قطعه: SUPPORT ASSY, REAR SUSPENSION, RH


شماره فنی: 4875030150

کد قطعه: 48750-30150

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / UZS190L-BETQKV
لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV