نام فارسی قطعه: توپی سر کمک عقب

نام انگلیسی قطعه: SUPPORT ASSY, REAR SUSPENSION, RH


شماره فنی: 4875048040

کد قطعه: 48750-48040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020