نام فارسی قطعه: سیبک میل موج گیر

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, FRONT STABILIZER, RH


شماره فنی: 488200K030

کد قطعه: 48820-0K030

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020