نام فارسی قطعه: سیبک میل موج گیر

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, FRONT STABILIZER, RH


شماره فنی: 4882060050

کد قطعه: 48820-60050

قیمت: 29,322,000 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  اف جی کروز / GSJ15L-GKASKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 29,322,000 ریال