نام فارسی قطعه: سیبک میل موج گیر

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, FRONT STABILIZER, LH


شماره فنی: 4882028050

کد قطعه: 48820-28050

قیمت: 12,160,000 ریال

1 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKV
لکسوس  /  RX / GSU35L-AWAGKW
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
لکسوس  /  RX / AGL25L-AWTGZW

تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 12,160,000 ریال