نام فارسی قطعه: سیبک میل موج گیر

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, FRONT STABILIZER, LH


شماره فنی: 4882042030

کد قطعه: 48820-42030

قیمت: 12,925,000 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTMKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGK
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTXKV
تویوتا  /  راوفور / ACA33L-ANPGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA42L-ANTGKV
تویوتا  /  راوفور / ASA44L-ANTGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 12,925,000 ریال