نام فارسی قطعه: سیبک میل موج گیر

نام انگلیسی قطعه: LINK ASSY, FRONT STABILIZER, LH


شماره فنی: 4882033060

کد قطعه: 48820-33060

قیمت: 21,576,400 ریال

2 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKV
لکسوس  /  ES / GSV40L-BETGKC

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 21,576,400 ریال