نام فارسی قطعه: خار میل کاپوت

نام انگلیسی قطعه: HOLDER, HOOD STAY


شماره فنی: 534520K010

کد قطعه: 53452-0K010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-NKASKV
تویوتا  /  فرچونر / GGN50L-EKASKV