نام فارسی قطعه: خار میل کاپوت

نام انگلیسی قطعه: HOLDER, HOOD STAY


شماره فنی: 5345535010

کد قطعه: 53455-35010

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV