نام انگلیسی قطعه: LAMP ASSY, INTERIOR ILLUMINATION, NO.1 RH


شماره فنی: 8108030130

کد قطعه: 81080-30130

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8108030131
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020