نام انگلیسی قطعه: LAMP ASSY, INTERIOR ILLUMINATION, NO.1 RH


شماره فنی: 8108030131

کد قطعه: 81080-30131

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8108030130

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV