نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, REAR SUN SHADE


شماره فنی: 8494075040

کد قطعه: 84940-75040

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه توسط کارخانه با قطعه زیر جایگزین شده است
کد قطعه 8494075041
خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020