نام انگلیسی قطعه: SWITCH ASSY, REAR SUN SHADE


شماره فنی: 8494075041

کد قطعه: 84940-75041

سفارش از واتس آپ

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8494075040

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV