نام فارسی قطعه: چشم شیشه شوی سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR SUB-ASSY, HEADLAMP WASHER, LH


شماره فنی: 8520830100

کد قطعه: 85208-30100

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV