نام فارسی قطعه: چشم شیشه شوی سمت چپ

نام انگلیسی قطعه: ACTUATOR SUB-ASSY, HEADLAMP WASHER, LH


شماره فنی: 8520830110

کد قطعه: 85208-30110

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / GRL11L-BETQHV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020