نام فارسی قطعه: لاستیک تیغه

نام انگلیسی قطعه: RUBBER, WIPER, LH


شماره فنی: 8521448031

کد قطعه: 85214-48031

قیمت: 2,041,200 ریال

2 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8521448030 , 8521420280

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  یاریس / NCP11L-BEPRK
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP11L-BEPRKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 2,041,200 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020