نام فارسی کد فنی قطعه: لاستیک تیغه

نام انگلیسی کد فنی قطعه: RUBBER, WIPER, LH

کد فنی قطعه RUBBER, WIPER, LH RUBBER, WIPER, LH خرید آنلاین قطعه خرید قطعه ماشین RUBBER, WIPER, LH کد فنی قطعه RUBBER, WIPER, LH ماشین کد فنی قطعه RUBBER, WIPER, LH RUBBER, WIPER, LH خرید قطعه ماشین RUBBER, WIPER, LH خری آنلاین قطعه

شماره فنی: 8521448031

کد قطعه: 85214-48031

قیمت: 3,050,280 ریال

1 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8521448030 , 8521420280

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  یاریس / NCP11L-BEPRK
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ125L-GJAGKV
تویوتا  /  یاریس / NCP11L-BEPRKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ120L-GKAGKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 1
قیمت: 3,050,280 ریال
تامین کننده: آکو پارت
موجودی: 2
قیمت: 5,476,000 ریال
whatsapp-footer telegram-footer telegram-footer