نام فارسی قطعه: لاستیک تیغه

نام انگلیسی قطعه: RUBBER, WIPER, LH


شماره فنی: 8521453080

کد قطعه: 85214-53080

قیمت: 2,846,200 ریال

8 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKV
لکسوس  /  RX / GGL15L-AWTGKW
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / UZJ200L-GNAEKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GPANKV
تویوتا  /  لندکروز / GRJ200L-GNANKV
تویوتا  /  لندکروز / URJ202L-GNTEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 8
قیمت: 2,846,200 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 3,420,000 ریال