نام فارسی قطعه: لاستیک برف پاکن

نام انگلیسی قطعه: RUBBER, WIPER, RH


شماره فنی: 8521453090

کد قطعه: 85214-53090

قیمت: 3,300,000 ریال

2 عدد موجود در انبار

نکته: این قطعه جایگزین قطعات زیر می باشد

8521406120

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  IS / GSE22L-AETLKV
لکسوس  /  IS / GSE22L-AKTLKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-AEANKA
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEADKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEANKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMDKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEASKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMSKV
تویوتا  /  کمری / ACV40L-DEMNKV
تویوتا  /  اریون / GSV40L-JETGKV
تویوتا  /  پرادو / GRJ150L-GKAEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 2
قیمت: 3,300,000 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 4,320,000 ریال