نام فارسی قطعه: لاستیک برف پاکن

نام انگلیسی قطعه: RUBBER, WIPER, RH


شماره فنی: 8521478010

کد قطعه: 85214-78010

قیمت: 1,634,400 ریال

3 عدد موجود در انبار

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBV
لکسوس  /  NX / AGZ15L-AWTLTW
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBA
لکسوس  /  NX / AYZ15L-AWXLBW
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBV
تویوتا  /  پریوس / ZVW50L-AHXEBW

تامین کننده: بازرگانی سادکو
موجودی: 3
قیمت: 1,634,400 ریال
تامین کننده: پروشات خودرو شرق
موجودی: 1
قیمت: 2,088,000 ریال

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020