نام فارسی قطعه: پولی هرزگرد تسمه کولر

نام انگلیسی قطعه: PULLEY ASSY, IDLE


شماره فنی: 884400K061

کد قطعه: 88440-0K061

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTTMKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020