نام انگلیسی قطعه: RING, O (FOR OVERDRIVE DIRECT CLUTCH PISTON)


شماره فنی: 9030177002

کد قطعه: 90301-77002

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LX / URJ201L-GNZGKC
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV