نام انگلیسی قطعه: RING, O (FOR OVERDRIVE DIRECT CLUTCH PISTON)


شماره فنی: 9030199086

کد قطعه: 90301-99086

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

لکسوس  /  GS / URS190L-BEZQKV
لکسوس  /  IS / ASE30L-AEZLZV
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLH
لکسوس  /  IS / GSE31L-AEZLHV
لکسوس  /  LS / USF41L-AEZGKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRPDKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ120L-GKPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ125L-GJPEKV
تویوتا  /  پرادو / TRJ155L-GJPEKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020