نام فارسی قطعه: کاسه نمد واسطه گیربکس

نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL(FOR TRANSFER ADAPTER)


شماره فنی: 9031140007

کد قطعه: 90311-40007

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / RZN169L-PRMDUV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020