نام فارسی قطعه: کاسه نمد واسطه گیربکس

نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL(FOR TRANSFER ADAPTER)


شماره فنی: 90311T0028

کد قطعه: 90311-T0028

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-TRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN26L-PRMDKV
تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV
تویوتا  /  هایلوکس / TGN126L-DTMMKV

Powered By Mohammad Hadi Jafari Fesharaki | © Copyright 2020