نام فارسی قطعه: کاسه نمد جلوی میل لنگ

نام انگلیسی قطعه: SEAL, OIL(FOR TIMING GEAR CASE OR TIMING CHAIN CASE)


شماره فنی: 90311T0054

کد قطعه: 90311-T0054

سفارش از واتس آپ

خودرو های که این قطعه مناسب آنها می باشد

تویوتا  /  هایلوکس / KUN25L-PRMDHV